Poslovno planiranje za 2012. godinu, firma GOLDIVANTI LP

Poslovni plan za 2012. godinu, firma GOLDIVANTI LP

2012. godina, kratak osvrt na poslovanje firme GOLDIVANTI LP

Upoznati ste da se naša firma GOLDIVANTI LP bavi marketingom, posredovanjem i trgovinom u trgovini plemenitih metala i dijamanata. Mi zastupamo firme kupce i firme prodavce, posredujemo ili ulažemo direktno u druge firme u našem vlasništvu na temelju ugovora. Mi smo stručnjaci za ulaganje u zlato, posebno u oblasti trgovine zlatom i zaključivanja transakcija sa zlatom u kraćim vremenskim periodima.

Ulaganje kao holding u firme širom svijeta

Naša firma ulaže kao suvlasnik u druge firme:

  • OPTIMUS GLOBAL TRADE LP, Velika Britanija;
  • AMERICAN RAPID PROFIT PROVIDERS, Velika Britanija;
  • GLOBAL TURNKEY BUSINESS, Velika Britanija;
  • INTERSTATE MERCHANT CHECKALERT, Velika Britanija;
  • TRANSCOM GOLDMINE PROFIT, Velika Britanija;
  • AGENCY FORTUNA LLC, S.A.D.;
  • ALESSANDRO BURRONI LLC, S.A.D.;

Firme u osnivanju imamo u slijedećim državama: Mađarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, St. Kitts i Nevis.

Naši glavni partneri

Naši glavni partneri u svrhu zaključivanja međunarodnih trgovačkih ugovora o transakcijama sa zlatom, posebno u transakcijama sa velikim količinama zlata su:

Sa partnerima putem ugovora imamo pravo na provizije na temelju obezbjeđenja novih poslova i financiranja kupovine većih količina zlata i drugih plemenitih metala ili dijamanata. Molimo da ako imate neko pitanje za firmu GOLDIVANTI LP, da takva pitanja uputite samo direktno nama.

Investicije i ulaganje u zlato

Na temelju dosadašnjeg rada od 2009. godine, na temelju marketinga i umrežavanja sa trgovcima širom svijeta, kroz otvaranje novih linija za kupovinu i prodaju, a sa velikom i značajnom financijskom podrškom naših komanditora, naših ulagača, otvorili smo mogućnost kupovine, financiranja i zaključenja transakcija u praktično neograničenim iznosima. Iz takvog poslovanja ugovorno primamo provizije po zaključenju transakcija. Provizije se onda dijele među komanditorima srazmjerno njihovim ulozima i na temelju ugovora.

Koncesije za nalazišta zlata i drugih plemenitih metala

U drugom tromjesečju 2012. godine, obavili smo pretraživanje jednog dijela nalazišta zlata i drugih plemenitih metala u Europi. Uzorke koje smo sakupili kako iz rijeke u podnožju brda, tako i sa brda koje ima zlato u sebi, poslali smo na analizu radi utvrđivanja sadržine plemenitih metala. Pripremamo preuzimanje firme sa kojom ćemo zatražiti koncesije na istraživanje zemljišta. Država i lokacija su tajne informacije sve do dobivanja koncesije.

Planirani proizvodi za 2012. godinu

GOLDIVANTI LP će biti pokretač novog proizvoda za 2012. godinu, investicijsko zlato, zlatnici i poluge sa nazivom GOLDIVANTI. Zlatnici će biti dizajnirani od strane poznatih umjetnika i imaće vrijednosti od jedne unce čistog zlata, bit će prodavani na svjetskom tržištu sa potencijalnom prodajom i na području Balkana.

Planirane usluge za 2012. godinu

GOLDIVANTI LP je tvrtka koja će biti pokretač usluge kupovine, prodaje i isporuke čistog zlata i srebra, pristupačnom cijelom svijetu putem Interneta, slično kako to rade 3 poznate tvrtke. Naziv usluge je Global Gold Account i osnivanje firmi koje će se baviti ovim biznisom je u toku.

Mreža dobavljača

Mi imamo eksluzivan ugovor sa firmom koja se bavi marketingom, tako dobivamo svakodnevne ponude kako za kupovinu, tako za prodaju zlata, srebra, platine, paladija i rodija i dijamanata. Imamo već široku mrežu dobavljača širom svijeta. Mi ne radimo kao direktan kupac u takvim poslovima, već biznise delegiramo našim partnerima.

Mreža zastupnika širom svijeta

Mi širimo mrežu zastupnika na raznim lokacijama u svijetu, gdje god postoji financijski centar ili mogućnost za dobivanje šanse ili prilike za kupovinom većih količina zlata. Trenutno imamo zastupnike u središnjoj Americi, Karibima, Mauricijusu i nekim afričkim državama.

Otvorene pozicije za 2012. godinu

U svrhu širenja biznisa, potrebno nam je slijedeće, pa ukoliko znate nekoga ili želite da nam nekoga preporučite, javite nam se sa informacijama:

  1. Tražimo osobe voljne da putuju u države Afrike u svrhu kontrole i nadgledanja transakcija sa zlatom koje posredujemo našim partnerima u Europi; nudimo isplatu troškova života, puta i udio u transakcijama, koji je znatno veći od neke prosječne plate direktora u Europskoj uniji;

Zaključivanje poslova

Zaključivanje većih transakcija nije jednostavan posao. Samo za kompletiranje dokumenata sa strane prodavca zlata, potroši se nekad i više tjedana vremena. Za kontrolu zlata je potrebno organizirati ljude koji idu na lice mjesta da provjere količine, finoće i izvoznu proceduru. Poslovi takve vrste mogu se zaustaviti ukoliko se prodavac ili posrednici ponašaju nerazumno i ukoliko ne žele da dostave kompletnu dokumentaciju. Mi imamo mrežu stručnih ljudi, financijskih savjetnika, koji u takvim transakcijama pomažu da budu lakše i brže zaključene. Trenutno smo u stanju da zaključimo transakcije od po 40 tona zlata ukoliko postoje značajni popusti u cijeni zlata.

Nove šanse i prilike

Naše poslovne tajne čuvamo tako, tajno i ne možemo slati kontakt informacije o našim dobavljačima, ali se određene transakcije i predugovori mogu unutar firme pokazati. Naši partneri, ulagači, komanditori i dobavljači naravno imaju uvida u transakcije koje pripremamo i sa kojim se bavimo.

BullionVault

www.flickr.com
Investing in Gold's items tagged with gold More of Investing in Gold's stuff tagged with gold

Pošaljite pitanje za ulaganje u zlato

Napišite pitanje za ulaganje u zlato do 1000 slova
Ime i prezime kompletno
Vaša email adresa obavezno
Broj telefona sa prefiksom države
Napišite u kojem ste gradu Znaćemo državu